Громадське об’єднання – за українським законодавством це добровільне
об’єднання фізичних або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.


Основними напрямками діяльності організації «Майбутнє нашої громади» є:

- сприяння розбудови правового громадянського суспільства; 

- сприяння безпосередній участі громадян у прийнятті важливих рішень щодо різних напрямів розвитку територіальної громади району;

- участь у різноманітних проектах і заходах з розвитку інфраструктури селища і району, що проводяться органами місцевого самоврядування та органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування;

-  здійснення громадського контролю за дотриманням чинного законодавства України на території району;   

- участь у формуванні та реалізації державної політики, здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади, внесення пропозицій для розгляду відповідними органами.